Nghiên cứu là cốt lõi của việc giải quyết vấn đề doanh nghiệp

3.1.   NGHIÊN CỨU SƠ BỘ CÔNG TY KẾ TOÁN HÙNG PHÁT

3.4.1.   Quy trình

Trước khi thực hiện cuộc khảo sát chính thức đến khách hàng thì em đã thực hiện khảo sát sơ bộ bằng việc xây dựng thang đo và bảng câu hỏi đồng thời có sự tham khảo, đánh giá của các anh chị trong phòng kinh doanh để bài khảo sát có được những đánh giá thiết thực, sát với tình hình thực tế tại công ty. Sau đó, em khảo sát sơ bộ 40 khách hàng thông qua phương pháp  phỏng  vấn trực tiếp và gửi bảng khảo sát đến email khách hàng. Với 40 bảng khảo sát sơ bộ này, em tiến hành xử lý bằng phần mềm SPSS 20, phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha để kiểm tra sự chặt chẽ và sự tương quan giữa các biến, loại bỏ những biến không phù hợp trong mô hình và phân tích nhân tố EFA nhằm xác định quan hệ giữa các nhóm biến có liên quan qua lại lẫn nhau và biết được mỗi biến đo lường sẽ thuộc về những nhân tố nào.

nghien cuu cong ty

3.4.2.   Kết quả

Sau khi chạy kiểm định Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố EFA thì kết quả có 4 nhân tố được xác định, ở nhóm kỹ năng bán hàng có 5 biến quan sát, nhóm dịch vụ khách hàng và chăm sóc khách hàng có 7 biến quan sát, nhóm chất lượng nguồn nhân lực có 3 biến quan sát, nhóm cơ sở vật chất có 6 biến quan sát. (Kết quả chi tiết xin mời quý thầy, cô xem phụ lục số…).

Qua việc kháo sát sơ bộ ban đầu ta xác định được 4 nhân tố ảnh  hưởng đến sự hài lòng của khách hàng, 21 biến quan sát và 1 biến đánh giá chung về sự hài lòng của khách hàng.

3.5. NGHIÊN CỨU CHÍNH THỨC

3.4.1.   Thu thập thông tin thứ cấp

Để hiểu rõ hơn tình hình hoạt động của công ty cũng như là để bài làm có cái nhìn toàn diện, chi tiết thì trong quá trình thực tập em đã xin được các dữ liệu gồm có: thông tin doanh nghiệp, quy trình bán hàng, chứng từ bán hàng, thông tin một số khách hàng, bộ báo giá sản phẩm, kết quả kinh doanh năm 2012-2013.

3.4.2.   Thu thập thông tin sơ cấp

3.4.2.1.   Cách thức tiến hành

Để thu thập thông tin sơ cấp này, em tiến hành gửi bản khảo sát qua mail đến các khách hàng đã sử dụng sản phẩm của công ty.

3.4.2.2.   Mục tiêu khảo sát

Khảo sát những ý kiến, đánh giá, nhận định của khách hàng về hoạt động bán hàng của công ty và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động  bán hàng nhằm đưa ra giải pháp, kiến nghị phù hợp.

Xem thêm thành lập công ty tnhh 2 thành viên cần những gì?

nghien cuu doanh nghiep

3.4.2.3.   Nội dung câu hỏi điều tra khảo sát

Bảng khảo sát gồm 2 phần: Phần thông tin cá nhân và phần đánh giá của khách hàng về hoạt động bán hàng của công ty. Bảng câu hỏi được đính kèm tại phần phụ lục.

Phần 1: Thông tin cá nhân

Bao gồm các câu hỏi về giới tính, số năm công tác tại công ty, bộ phận làm việc,….

Phần 2: Đánh giá mức độ hài lòng

Phần này gồm 21 câu đánh giá cho 4 nhân tố trong mô hình nghiên cứu và 1 câu đánh giáchung về mức độ hài lòng của nhân viên đều sử dụng thang đo Likert 5 cấp độ: 1: Không hài lòng – 2: Hơi hài lòng – 3: Hài lòng – 4: Rất hài lòng – 5: Hoàn toàn hài lòng

Nguồn: http://luathungphat.vn/

Leave a Comment