TÌM GIA SƯ LỚP 5 TẠI HÀ NỘI

TÌM GIA SƯ LỚP 5 TẠI HÀ NỘI

Tôi là một giáo viên lớp 5 (tìm gia sư ở lớp 5) Hà Nội .Tôi được chứng nhận ở Xuân Thủy như một chuyên gia về Đọc, Giáo dục đặc biệt và Giáo viên Tiểu học. Ngoài việc giảng dạy cốt lõi chung, tôi làm việc với sinh viên để tăng cường kỹ năng đọc hiểu, thông thạo và từ vựng.Tôi có thể đánh giá kỹ năng học vấn và toán học hiện tại của học sinh, cũng như tiến bộ, hàng ngày.Tôi cũng có thể cung cấp các biện pháp chẩn đoán đọc cho các gia đình, ngoài việc dạy kèm.

Tôi có kinh nghiệm sử dụng giải thưởng giáo viên dạy giỏi và Giải mã các chương trình đọc mã.Có Bằng Thạc sỹ như một chuyên gia đọc sách đã giúp tôi hiểu được tình trạng đổ vỡ và đấu tranh với việc đọc có thể đến từ đâU.

Mother and her daughter reading a book


Là một giáo viên gia sư tiểu học tại Hà Nội, tôi cũng có nhiều kinh nghiệm với nhiều sự hỗ trợ cho kỹ năng điều hành, hoặc hoạt động độc lập.Điều này bao gồm quản lý thời gian, tổ chức, trợ giúp làm bài tập, siêu nhận thức, và kiểm soát cảm xúc, để đặt tên cho một vài.Tôi có thể cung cấp hỗ trợ và các nguồn lực cho các gia đình muốn hỗ trợ thêm trong các lĩnh vực này.

Dựa trên những lĩnh vực bạn muốn tập trung vào mỗi buổi học, tôi có thể chỉ ra điểm mạnh và điểm yếu của sinh viên và xây dựng và củng cố những kỹ năng đó.Tôi có thể làm việc với bạn trong việc tạo ra một kế hoạch để giúp con của bạn thành công.

Tôi rất vui khi làm việc với con của bạn tại một vị trí thuận tiện cho gia đình của bạn, nhà bạn hoặc thư viện.Tôi mong muốn được nghe từ bạn và làm việc với bạn và con bạn!

Trí Tuệ 24H

Leave a Comment